Regler for medlemskab

Husregler

 1. Der vil kunne forekomme kontrol af medlemskab i centret.
 2. Der er kun adgang for betalende medlemmer i centeret, det er ikke tilladt at lukke andre ind.
 3. Børn under 15 år må ikke opholde sig i centeret.
 4. Der må ikke medtages dyr i centeret
 5. Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Kølkær Fitnesscenter.
 6. Tasker, udendørs fodtøj, overtøj m.m. skal anbringes i omklædningsrummet.
 7. Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.
 8. Man skal altid være anstændigt påklædt, man må eksempelvis ikke træne i bar overkrop.
 9. Husk håndklæde til at tørre motionsmaskiner af med efter brug. Husk også at spritte af.
 10. Indtagelse af mad, frugt og lign. er ikke tilladt i centret.
 11. Kun kildevand må medbringes og indtages i motionscentret.
 12. Rygning er ikke tilladt i centret.
 13. Al affald skal fyldes i affaldsspandene.
 14. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem, og udstyret skal behandles efter hensigten.
 15. Vis hensyn til andre brugere ved ikke at optage plads og maskiner unødigt.
 16. Brug af kalk, talkum og lign. er forbudt i foreningens lokaler.
 17. Ved instruktion af et nyt medlem har instruktørerne fortrinsret til brug af centrets udstyr.
 18. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs eller slukket. Ingen mobilsamtaler i træningslokalet.

Ordensregler

 1. Medlemskab af Kølkær Fasterholt SGI Fitnesscenter er personligt og må ikke benyttes af andre. (medfører udelukkelse i 6 mdr.)
 2. Du må ikke udlåne din chip til andre eller tage gæster med ind i centret. (medfører udelukkelse i 6 mdr.)
 3. Brug af doping medfører bortvisning og eksklusion af Foreningen
 4. Kølkær Fitnesscenter samarbejder gennem DGI med Antidoping Danmark, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg. Et medlem er forpligtet til at lade sig dopingteste, såfremt anmodning herom fremsættes enten af DGI eller en person udpeget af bestyrelsen for Kølkær Fitnesscenter.
 5. Du må ikke indtage alkohol, rusmidler eller opholde dig i Fitnesscentret, hvis du er påvirket.
 6. Du skal behandle maskiner og udstyr efter hensigten, forkert brug og hærværk kan medføre erstatningskrav.
 7. Du skal vise respekt for andre i træningslokalet og holde en god tone.
 8. Det må accepteres at der kan være lukket pga. vedligehold og/eller særlige arrangementer.

Overvågning

Overvågning af centret kører på et system for sig selv og vil kun blive gennemset i tilfælde af uheld, hærværk eller misbrug af adgang til centret. Der skal i disse tilfælde altid være en repræsentant fra bestyrelsen og en instruktør til stede.

Ved overtrædelse af ordensreglementet eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan Instruktører samt bestyrelse til enhver tid bortvise et medlem såfremt de finder overnævnte regler brudt.