Børneattester

Folketinget har vedtaget en lov, der siger, at alle idrætsforeninger pr. 1. juli 2005 skal indhente en børneattest på trænere / instruktører / holdledere, som har eller skal have vedvarende kontakt med børn under 15 år. Yderligere oplysninger kan ses på DGI´s hjemmeside: www.dgi.dk

For at leve op til loven har KF SG&I´’s bestyrelse aftalt følgende:

Alle som er ansat eller tilknyttet KF SG&I som træner / instruktører / holdleder efter 1. juli 2005 skal udfylde en samtykkeerklæring, som giver KIF tilladelse til at indhente en børneattest. Har man haft et længere fravær fra klubben på fx et år skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.